UŚMIECHAM SIĘ I ZACZYNAM LICZYĆ NA PALCACH:

 
1 –  ludzie są dobrzy
 
2 –  każdy konflikt może być usunięty
 
3 – każda sytuacja, nieważne jak na pierwszy rzut oka złożona, jest niezwykle prosta
 
4 – każdy stan może być istotnie ulepszony i nawet niebo nie jest tu ograniczeniem
 
5 – każdy człowiek może osiągnąć pełnię życia
 
6 – zawsze istnieje rozwiązanie korzystne dla wszystkich

 

MAM WYLICZAĆ DALEJ?…

 

Dr. Eliyahu M. Goldratt, 1947- 2011
The Choice (Wolność wyboru)

OBSZARY KOMPETENCJI

ZARZĄDZANIE

 
Silne kompetencje w tym obszarze, z uwagi na ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich (IT, e-commerce, usługi) a także w działalności non-profit.

ZARZĄDZANIE

PROJEKTAMI 

 
Kompetencje zdobyte w trakcie skutecznej realizacji kilkudziesięciu projektów a także podczas szkoleń i studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

PLANOWANIE STRATEGICZNE

 
Kompetencje zdobyte podczas czynnego zaangażowania w planowaniu strategicznym firmy, przygotowywaniu strategii projektów, budowania strategii rozwoju IT oraz w trakcie dwóch cykli szkoleniowych „Akadamia Lidera” i „Akademia Przywództwa”, prowadzonych przez ICAN Institute.

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

 
Kompetencje zdobyte podczas organizacji wielu procesów zakupowych, przede wszystkim w obszarze IT. Znajomość branży IT oraz wiele kontaktów biznesowych z większością największych dostawców rozwiązań IT.

FORMY WSPÓŁPRACY

SPOTKANIE BIZNESOWE

 

Współpraca w ramach spotkania biznesowego polega na udziale mojej osoby w spotkaniu zespołu klienta, na którym wspólnie analizujemy wskazane zagadnienie, poszukujemy rozwiązania problemu lub projektujemy jakąś usługę.
Wcześniej przeprowadzam z klientem rozmowę wstępną, której celem jest dopasowanie narzędzi, których używamy później na spotkaniu biznesowym.

KONSULTING

 

Bardziej złożona współpraca, która jest podzielona na kilka etapów.
Pierwszy etap to analiza potrzeb klienta, przeprowadzana zawsze w formie spotkania biznesowego z udziałem zespołu klienta. Następnie przygotowuję propozycję współpracy w ramach konsultingu, na której podstawie klient podejmuje decyzję o dalszej współpracy. Współpraca może być podzielona na kilka etapów, aby powstały punkty kontrolne.
Konsulting polega na wspieraniu zespołu klienta, odpowiedzialność za wdrożenie leży po stronie klienta. Zakres współpracy z przejęciem odpowiedzialności za wdrożenie można poszerzyć o umowę Interim Manager’a, w takim przypadku część wynagrodzenia jest zależna od efektów.

SZKOLENIA

 

Na życzenie klienta przeprowadzam szkolenie z wybranej tematyki.
 
Są to między innymi:
   1. Zarządzanie Projektem metodą Łańcucha Krytycznego,
   2. Narzędzia do Zarządzania Projektem metodą Łańcucha Krytycznego (Being Management),
   3. Zastosowanie Business Model Canvas
   4. Zarządzanie samym sobą – Getting Thing Done
 
Współpracuję też z wieloma osobami, które mogą przeprowadzić dowolne szkolenie zamknięte.
 

INTERIM MANAGER

 

Najszerszą formą współpracy może być czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przeze mnie w roli Interim Manager’a, nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów.
 
W takiej sytuacji pracuję w oparciu o „Metodykę Interim Management”, opracowaną przez Stowarzyszenie Interim Managers.

Metodyka_IM_okładka

NARZĘDZIOWNIA

Do zarządzania zadaniami we wszystkich sferach swojego życia używam metodyki GTD.
Z wielu dostępnych aplikacji, po wielu testach, wybrałem system rodzimej produkcji NOZBE. Aktualnie jest to wersja do zarządzania zadaniami i projektami w zespole Nozbe Teams, którą polecam.
Jestem zarejestrowanym u producenta partnerem ze statusem Nozbe Expert i chętnie udzielam porad oraz angażuję się we wdrożenie narzędzia do zespołów.
 
 
Jestem fun’em modelowania biznesowego z użyciem Business Model Canvas. Używam płatnego rozwiązania Strategyzer. Rewelacyjny interfejs, który umożliwia zaprojektowanie modelu biznesowego oraz propozycję wartości dla klienta. Świetnym rozwiązaniem jest też to, że dla modelowanego biznesu można zaprojektować przepływ przychodów i kosztów. Mamy więc pełny obraz naszego modelu.
Chcesz zweryfikować swój startup, chcesz przedstawić swój pomysł na biznes w nowoczesny sposób? Zapraszam – w formie spotkania biznesowego wypracujemy Twój biznes plan w nowoczesnym, światowej klasy narzędziu.

 

 
 
Chcesz wypróbować system w swoim środowisku jednoprojektowym lub wieloprojektowym – zapraszam do kontaktu.
Najlepszą referencją niech będzie dla Ciebie fakt, że system Being Management 3 został przeze mnie uruchomiony w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.
 
Dzięki temu, że jestem jedynym partnerem w Polsce, który ma za sobą „polskie” wdrożenie systemu BM3 – mam możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach.